Phòng học Múa tại Maika-Academy

Khóa học múa

Múa là một bộ môn nghệ thuật biểu diễn sử dụng ngôn ngữ hình thể để phản ấm tình cảm, hiện tượng cuộc sống. Nguồn côị của nghệ thuật múa xuất phát từ quá trình lao động của con người từ xa xưa. Qua thời gian các động tác múa được cải tiến ngày càng…