Dạy học Piano trực truyến – SAXOPHONE BLUES (GRADE 0)Tiết 2 – Cô Thu Giang – HV nghệ thuật Maika

12-06-2021 - 196 - Admin - 0

Dạy học Piano trực tuyến – Bài SAXOPHONE BLUES (GRADE 0)Tiết 2
Giáo viên: Thu Giang
Chỉ đạo chuyên môn: TS. Phan Duyên – Sáng lập Học Viện Nghệ Thuật Maika – Maika Academy