Dạy học Piano trực truyến – Tiết 1 – Bài MARCH OF THE TOREADORS (GRADE 0) – Cô THU GIANG

12-06-2021 - 466 - Admin - 0

Dạy học Piano trực tuyến
Bài giảng ôn tập Piano Tiết 1 Bài MARCH OF THE TOREADORS (GRADE 0)
Giáo viên: Thu Giang
Chỉ đạo chuyên môn: TS. Phan Duyên – Sáng lập Học Viện Nghệ Thuật Maika – Maika Academy