Chia sẻ kinh nghiệm thi vào các trường nghệ thuật

14-07-2021 - 1215 - Admin - 0

Buổi chia sẻ đầy ý nghĩa của Tiến sĩ Phan Duyên, cô Phan Hiền học viện Nghệ thuật Maika về định hướng và kinh nghiệm thi vào các trường nghệ thuật.